Funksionalitetet e programit Bilanc

 • Shqip
 • English
 • Modulet Ekspres Standard Profesional Online
  Kontabiliteti

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  Inventari

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  Shitjet/Blerjet (+ Kthimet)

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  Ndjekje e TVSH

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  Raporte zyrtare

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  Disa Monedha

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  Veprime me disa Arka

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  Veprime me disa Banka

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  Artikuj

  5000

  10.000

  Pa limit

  Pa limit

  Disa Nivele Cmimesh

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  Disa Magazina

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  Raporte analitike dhe grafike

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  Regjistron ne Kasat Fiskale ne Shqiperi dhe Kosove

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  Ndermarrje *

  2

  5

  Pa limit

  Pa limit

  Poste Pune

  2

  6

  11

  Pa limit

  Listëpagesa

  cross_02

  cross_02

  tick_04

  tick_04

  Amortizimi

  cross_02

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  Blerje Importi / Shitje per Eksport

  cross_02

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  Oferte Shitje

  cross_02

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  Porosi Shitje

  cross_02

  cross_02

  tick_04

  tick_04

  Porosi Blerje

  cross_02

  cross_02

  tick_04

  tick_04

  Lidhje e pagesave me faturat

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  Moduli i Inventarit Fizik

  cross_02

  cross_02

  tick_04

  tick_04

  Grupimi i perdoruesve

  cross_02

  cross_02

  button-check_yellow

  button-check_yellow

  Kontratat e furnitorit

  cross_02

  cross_02

  button-check_yellow

  button-check_yellow

  Moduli i SNRF

  cross_02

  cross_02

  button-check_yellow

  button-check_yellow

  Shenjimi i dokumenteve

  cross_02

  cross_02

  button-check_yellow

  button-check_yellow

  Historiku i Çmimeve te Shitjes

  cross_02

  cross_02

  tick_04

  tick_04

  I integrueshem
  me Modulet Opsionale

  cross_02

  cross_02

  tick_04

  tick_04

  Raporte Dinamike (Opsionale)

  cross_02

  cross_02

  button-check_yellow

  button-check_yellow

  Prodhimi (opsionale)

  cross_02

  cross_02

  button-check_yellow

  button-check_yellow

  Qendrat e Kostos

  cross_02

  cross_02

  tick_04

  tick_04

  Regjistrimi/shikimi ne kohe reale (Online) i informacionit nga cdo pike ne distance me lidhje te thjeshte interneti

  cross_02

  cross_02

  cross_02

  tick_04

  Moduli i numrave seriale

  cross_02

  cross_02

  cross_02

  button-check_yellow

  Moduli per Printimin e Barkodeve

  cross_02

  tick_04

  tick_04

  tick_04

  Cmimet
  Shenime:

  • Bilanc Online ofrohet ne versionet Bilanc Standard dhe Bilanc Profesional sipas funksioneve respektive si ne tabele.
  • Shenja me te verdhe tregon se moduli eshte i aplikueshem ne versionin e shenuar por ofrohet kundrejt nje kosto shtese.