Bilanc SuperMarket

 • Shqip
 • English
 • Programi Bilanc SuperMarket permban te gjitha funksionalitetet e Bilanc Standard si edhe nje modul te vecante POS (Point Of Sale) i cili është optimal për:

  1. Markete / SuperMarkete
  2. Pika shitjeje me shumicë dhe pakicë
  3. Çdo lloj aktiviteti shitës të një numri të madh produktesh(pjesë  këmbimi, paisje elektrike, elektronike, kancelari etj)

  Bilanc SuperMarket është një produkt i plotë i cili monitoron aktivitetet e përditshme të një supermarketi si:

  • Printimin e faturës që i jepet klientit
  • Printon ne Kase Fiskale
  • Likujdimin e shitësve
  • Regjistrimin dhe analizimin e furnizimeve
  • Ndjekjen e inventarit
  • Ofrohet mundesia e pageses pjesore, e ndare ne Kesh dhe me Banke
  • Shtohet opsioni i mbylljes se kases fiskale nga programi
  • Sugjeron artikujt qe duhen blere
  • Ndihmon ne plotesimin e rafteve me artikujt qe mungojne ne to pasi jane shitur
  • Suporton karten e klientit (modul opsional)
  • Punon me peshoret me barkode
  • Gjeneron barkode per artikujt qe nuk kane nje te tille
  • Përpunimin e statistikave në lidhje me shitjet e bëra
  • Analiza grafike per ecurine e biznesit

  Përdorimi i një sistemi të tillë ju vjen gjithashtu në ndihmë sepse:

  • Kursen kohën e menaxherit dhe shmang gabimet e mundshme njerëzore gjatë likujdimit të shitësve
  • Ul kohën e nevojitur për procesimin e shitjes
  • Mundëson menaxhim efikas te burimeve njerëzore (personelit)
  • Lehtësohet vendimmarrja në lidhje me përcaktimin e çmimeve (duke u bazuar në statistikat që ofron sistemi)
  • Jep të dhëna mbi bilancin e kompanisë
  • Rrit cilësinë e shërbimit

  Te Rejat e fundit per Bilanc SuperMarket :