Cmimet e programit Bilanc

  • Shqip
  • English
  • Çmimet ndryshojnë në bazë të funksioneve shtesë që përfshin çdo version.
    Asistenca dhe update-et jane te perfshira ne cmim.

    • Produktet

    • Bilanc Ekspres SaaS
    • Bilanc Standard SaaS
    • Bilanc Profesional SaaS
    • Bilanc Online
    • 1 Post
      pune
    • 150 €/vit
    • 210 €/vit
    • 270 €/vit
    • Kontaktoni
    • 2 Poste
      pune
    • 70 €/vit
    • 70 €/vit
    • 90 €/vit
    • Kontaktoni

    Krahaso produktet

    * Për të gjitha produktet e linjës Bilanc Ekspres aplikohet një tarifë implementimi fillestare prej 50 Euro.

    Shënime :

    • Çmimet nuk permbajnë TVSH.
    • Për Kontabilistet e Miratuar/ Ekspertët Kontabël ofrohen cmime preferenciale dhe mundësi partneriteti.

    Na kontaktoni për të biseduar rreth programit qe ju nevojitet dhe per te marre ofertën perkatese në :

    Tel : +355 44 500 222

    Email : info@bilanc.com
    Email : marketing@bilanc.com

    Produktet me siper tarifohen si Sherbim Periodik-SaaS, ku ne cmimet e percaktuara ne tabele, perfshihen Asistenca Teknike,
    Azhornimet dhe Konsulenca gjate gjithe vitit.