Cmimet e programit Bilanc

 • Shqip
 • English
 • Çmimet ndryshojnë në bazë të funksioneve shtesë që përfshin çdo version.
  Asistenca dhe update-et jane te perfshira ne cmim.

  • Produktet

  • Bilanc Ekspres SaaS
  • Bilanc Standard SaaS
  • Bilanc Profesional SaaS
  • Bilanc Online
  • 1 Post
   pune
  • 150 €/vit
  • 210 €/vit
  • 270 €/vit
  • Kontaktoni
  • 2 Poste
   pune
  • 70 €/vit
  • 70 €/vit
  • 90 €/vit
  • Kontaktoni

  Krahaso produktet

  * Numri maksimal i posteve per version eshte: Ekspres 2 poste, Standard 6 poste dhe Profesional 11 poste. Per me teper se 11 poste kontaktoni.
  * Për të gjitha produktet e linjës Bilanc Ekspres aplikohet një tarifë implementimi fillestare prej 50 Euro.

  Shënime :

  • Çmimet nuk permbajnë TVSH.
  • Për Kontabilistet e Miratuar/ Ekspertët Kontabël ofrohen cmime preferenciale dhe mundësi partneriteti.

  Na kontaktoni për të biseduar rreth programit qe ju nevojitet dhe per te marre ofertën perkatese në :

  Tel : +355 44 500 222

  Email : marketing@bilanc.com

  Produktet me siper tarifohen si Sherbim Periodik-SaaS, ku ne cmimet e percaktuara ne tabele, perfshihen Asistenca Teknike,
  Azhornimet dhe Konsulenca gjate gjithe vitit.