Modulet / Versionet

 • Shqip
 • English
 • Modulet Standard Profesional Online
  Numri maksimal i posteve 5 10 Kontaktoni
  Kontabiliteti tick_04 tick_04 tick_04
  Inventari tick_04 tick_04 tick_04
  Shitje tick_04 tick_04 tick_04
  Oferte Shitje tick_04 tick_04 tick_04
  Porosi Shitje cross_02 tick_04 tick_04
  Blerje tick_04 tick_04 tick_04
  Porosi Blerje cross_02 tick_04 tick_04
  Arka tick_04 tick_04 tick_04
  Banka tick_04 tick_04 tick_04
  Amortizimi tick_04 tick_04 tick_04
  Listepagesa cross_02 tick_04 tick_04
  Import/Eksport tick_04 tick_04 tick_04
  Qendrat e kostos cross_02 tick_04 tick_04
  Prodhimi (opsionale) cross_02 button-check_yellow button-check_yellow
  Promocioni (opsionale) cross_02 button-check_yellow button-check_yellow
  Import / Eksport Dokumentesh cross_02 button-check_yellow button-check_yellow
  Raporte Dinamike (opsionale) cross_02 button-check_yellow button-check_yellow
  Libraria Dixhitale cross_02 button-check_yellow button-check_yellow
  Regjistrimi/shikimi ne kohe reale (Online)
  i informacionit nga cdo pike ne distance me
  lidhje te thjeshte interneti
  cross_02 cross_02 tick_04
  Porosia Web cross_02 cross_02 button-check_yellow
  Bilanc Mobile (opsionale) cross_02 cross_02 button-check_yellow
  Mobile Bar cross_02 cross_02 button-check_yellow

   

  Cmimet | Funksionalitetet e Detajuara
  Shenime:

  • Bilanc Online ofrohet ne versionet Bilanc Standard dhe Bilanc Profesional sipas funksioneve respektive si ne tabele.
  • Shenja me te verdhe tregon se moduli eshte i aplikueshem ne versionin e shenuar por ofrohet kundrejt nje kosto shtese.