Modulet / Versionet

 • Shqip
 • English
 •  

  Cmimet | Funksionalitetet e Detajuara
  Shenime:

  • Bilanc Online ofrohet ne versionet Bilanc Standard dhe Bilanc Profesional sipas funksioneve respektive si ne tabele.
  • Shenja me te verdhe tregon se moduli eshte i aplikueshem ne versionin e shenuar por ofrohet kundrejt nje kosto shtese.