Promocioni

 • Shqip
 • English
 • Me ane te modulit te Promocionit perdoruesi mund te krijoje cmime promocionale/oferte per artikuj specifike dhe per nje periudhe te caktuar.
  Me te perfunduar data e fundit e ofertes, automatikisht cmimet kthehen ne nivelin e tyre real.
  Ky modul i vjen ne ndihme supermarketeve por edhe bizneseve te tjera te cilat planifikojne nje periudhe promocionale per disa artikuj.

  Moduli i Promocionit ofron:

  • Promocionin e artikujve ne baze Klienti
  • Promocionin e artikujve ne baze Niveli Cmimi
  • Promocionin e artikujve ne baze Sasie
  • Promocionin e artikujve ne baze Sasie Minimum

  Me ane te ketij moduli mund te konfigurohen 3 promocione me prioritete te ndryshme (Te Ulet, Te Mesem, Te Larte) ku nese nje artikull ndodhet
  ne 2-3 promocione per nje periudhe, cmimi i aplikuar do te jete ai i promocionit me prioritet me te larte.

  Moduli i vjen ne ndihme edhe pikave te shumices/kompanive te distribucionit, me ane te funksionit te Promocionit me Sasi Minimum, me ane te se
  cilit manaxheret mund te ofrojne qe: per blerje deri ne 100 njesi te aplikohet 10% zbritje, per blerje deri ne 200 njesi te aplikohet 15% zbritje
  ndersa per blerje deri ne 300 njesi te aplikohet 20% zbritje.

  Per aktivizimin e modulit apo per nje prezantim te tij ju lutem kontaktoni:

  Tel: 044 500 222, Ext. 1
  Email: [email protected]