Bilanc Mobile

 • Shqip
 • English
 • Bilanc Mobile është një produkt optimal për manaxhimin e agjentëve të shitjes në terren, inventarizimin në magazina dhe raportim në kohë reale për drejtuesit e biznesit.

  Informacioni i regjistruar nëpërmjet pajisjes mobile, pasqyrohet menjëherë në Programin Bilanc të instaluar në zyrën e financës, shtijeve apo vete drejtuesve të biznesit.

  Disa nga avantazhet që përfitohen nga përdorimi i Bilanc Mobile janë:

  • Të dhënat pasqyrohen në kohë reale në zyrën e financës/shitjes

  • Inventari i furgonit dhe detyrimi i klientit është nën kontroll në çdo moment. Manaxhim i thjeshtë i agjentit

  • Kompania është më pranë klientit duke patur të dhena të detajuara në çdo kohë

  • Porosia e shitjes së klientit pasqyrohet menjëhere në zyrën qendrore duke mos pritur ardhjen e agjentit. Porosia mund të dërgohet me anë të agjentit më të afërt qe ka gjendje të artikujve të porositur

  • Analiza e ecurisë së klientit sipas zonave bëhet më e thjeshtë. Optimizim i manaxhimit të shitjeve

  • Inventarizimi në magazina kryhet direkt nga pajisja duke shkurtuar kohë dhe duke ulur kostot operative të kompanisë. Artikujt e rinj që nuk janë në inventar mund të krijohen menjeherë sapo hyjnë më magazine. Fleta e Hyrjes krijohet direkt nga Bilanc Mobile

  • Raportim në kohë reale per drejtuesit e biznesit

  • Programi nuk varet nga lloji i pajisjes mobile duke mos pasur kosto artificiale për blerjen apo amortizimin e saj. Mjafton që të jetë një smartphone/tablet apo palmar të cilët punojnë me 3G/4G dhe kanë mundësi navigimi në internet

  Për të përjetuar mundësite që ofron ky produkt ju mund t’a testoni duke plotësuar të dhënat e mëposhteme:

  Te dhenat me siper do te perdoren nga stafi yne per t’ju kontaktuar ne menyre qe te planifikojme nje prezantim prane zyrave tuaja rreth funksionaliteteve dhe avantazheve te Bilanc Mobile.

  Produkte me interes: