Bilanc Mobile

 • Shqip
 • English
 • Bilanc Mobile është një produkt optimal për manaxhimin e agjentëve të shitjes në terren, inventarizimin në magazina dhe raportim në kohë reale për drejtuesit e biznesit.

  Informacioni i regjistruar nëpërmjet pajisjes mobile, pasqyrohet menjëherë në Programin Bilanc të instaluar në zyrën e financës, shtijeve apo vete drejtuesve të biznesit.

  Disa nga avantazhet që përfitohen nga përdorimi i Bilanc Mobile janë:

  • Të dhënat pasqyrohen në kohë reale në zyrën e financës/shitjes

  • Inventari i furgonit dhe detyrimi i klientit është nën kontroll në çdo moment. Manaxhim i thjeshtë i agjentit

  • Kompania është më pranë klientit duke patur të dhena të detajuara në çdo kohë

  • Porosia e shitjes së klientit pasqyrohet menjëhere në zyrën qendrore duke mos pritur ardhjen e agjentit. Porosia mund të dërgohet me anë të agjentit më të afërt qe ka gjendje të artikujve të porositur

  • Analiza e ecurisë së klientit sipas zonave bëhet më e thjeshtë. Optimizim i manaxhimit të shitjeve

  • Inventarizimi në magazina kryhet direkt nga pajisja duke shkurtuar kohë dhe duke ulur kostot operative të kompanisë. Artikujt e rinj që nuk janë në inventar mund të krijohen menjeherë sapo hyjnë më magazine. Fleta e Hyrjes krijohet direkt nga Bilanc Mobile

  • Raportim në kohë reale per drejtuesit e biznesit

  • Programi nuk varet nga lloji i pajisjes mobile duke mos pasur kosto artificiale për blerjen apo amortizimin e saj. Mjafton që të jetë një smartphone/tablet apo palmar të cilët punojnë me 3G/4G dhe kanë mundësi navigimi në internet

  Për të përjetuar mundësite që ofron ky produkt ju mund t’a testoni duke plotësuar të dhënat e mëposhteme:

  Te dhenat me siper do te perdoren nga stafi yne per t’ju kontaktuar ne menyre qe te planifikojme nje prezantim prane zyrave tuaja rreth funksionaliteteve dhe avantazheve te Bilanc Mobile.