Kursi: Administrimi financiar dhe kontabël me Programin Bilanc

 • Shqip
 • English
 • Informacion mbi kursin:

  • Kursi ofrohet direkt nga kompania
  • Kursi jepet nga “Kontabilist i Miratuar”
  • Intensiv për rreth 1 muaj
  • Orare të përshtatshme sipas kërkesave.
  • Njohuri praktike
  • Mësoni programin Bilanc
  • Shembuj konkretë nga sektorë të ndryshëm të industrisë

  Temat kryesore të trajtuara në kurs :

  1. Çelja e vitit ushtrimor
  2. Administrimi automatik kontabël
  3. Manaxhim i inventarit
  4. Shitjet & Blerjet, Kthimet/Ofertat/Porositë
  5. Importi & Eksporti
  6. Ndjekja e TVSH-së
  7. Veprimet me Arkat/Bankat
  8. Lidhja e pagesave me faturat
  9. Kartelat e klientëve/furnitorëve
  10. Raportet Zyrtare
  11. Bilanci Format
  12. PASH
  13. Libri i Blerjeve/Shitjeve
  14. FDP TVSH etj
  15. Raporte të tjera analitike dhe grafike
  16. Marzhi i fitimit
  17. Listëpagesat
  18. Asistenca Online për Bilanc
  Kurset mund të zhvillohen në orare të ndryshme.
  • Grupet e kursit janë me 6-8 persona.
  • Kursi kushton 12000 (dymbëdhjetë mijë) lekë .
  • Kohëzgjatja : 6 seanca nga 1.5 orë
  • Kursi është falas (6 orë) për blerësit e programit
  • Kursi ofrohet vetëm në Tiranë,Durrës.

  Kursantët do të pajisen me:

  • Çertifikatë nga kompania
  • Libër të Programit Bilanc
  • Version mesimor te Programit Bilanc ne kompjuterin personal

  Kontakto direkt :

  • Tel : +355 44 500 222

  Apliko nepermjet formes se kontaktit