Inventari ne Programin Bilanc

 • Shqip
 • English
 • Moduli i inventarit ben te mundur ndjekjen e gjendjes fizike te artikujve ne disa magazina. Krahas kesaj, ky modul realizon llogaritjen e vleres se magazines duke u bazuar 100% ne metoden financiare te cmimit mesatar.

  Gjithashtu ky modul ofron disa funksionalitete specifike te Programit Bilanc qe lehtesojne ndjeshem punen e perdoruesit.

  Te rejat e Programit Bilanc per Inventarin

  • Azhornim automatik i cmimit mesatar nese modifikoni/fshini/krijoni dokumente me nje date çfaredo.
  • Kontrolli i shpejte i gjendjes se artikullit  gjate krijimit/modifikimit te dokumenteve.
  • Lejon ndryshimin e dokumenteve te meparshem
  • Nuk lejon krijimin e gjendjes negative te artikujve.
  • Mundesi kerkimi te dokumenteve te inventarit sipas magazines, artikujve etj.