Arkat / Bankat ne Programin Bilanc

 • Shqip
 • English
 • Modulet a Arkes / Bankes ju lehtesojne ndjeshem monitorimin e gjendjes se likuiditeteve (ne mondedha te ndryshme) dhe regjistrimin e veprimeve me to.

  Te rejat e Programit Bilanc per Arkat / Bankat:

  • Krijimi automatik i llogarive gjate krijimit te nje arke ose banke
  • Shfaqja e situacionit te arkes/bankes ne monedhen perkatese gjate regjistrimit te dokumenteve.
  • Mundesi per kontroll te shpejte te situacionit te llogarive qe ndodhen ne trupin e dokumenteve te arkes/bankes.
  • Sugjerim automatik ne kahun perkates (Debi/Kredit) te vleres qe nevojitet per kuadrimin e dokumentit.
  • Printim me fjale shqip i vleres se arketuar/paguar.
  • Mundesi kerkimi te dokumenteve te arkes/bankes sipas llogarive te perdorura ne to.