Versioni 001.402

23 Shtator, 2016
 • Shqip
 • English
  • Ofrohet mundesia e pageses pjesore, e ndare ne Kesh dhe me Banke
  • Shtohet opsioni i kontrollit te inventarit gjate shitjes
  • Shtohet opsioni i mbylljes se kases fiskale nga programi
  • Shtohet opsioni i bllokimit te shitjes ne POS nese nuk ka gjendje
  • Shtohet opsioni i konfigurimit te pikeve ekstra per disa artikuj
  • Shtohet funksioni i kopjimit te raportit “Shitjet sipas artikujve” ne Fature Blerje
  • Shtohet opsioni ridergo ne kase fiskale nga ambjenti “Manaxho Faturat”
  • Mundesohet printimi i emrit te klientit dhe sa pike tek Kuponi i Kases
  • Ofrohet mundesia e Likujdimit te kasiereve sipas dates
  • Te Bilanc Online POS Dsitributed sinkronizohen piket ekstra te artikujve speicifike per cdo pike shitje
  • Marrja e pikeve ekstra ne POS behet ne kohe reale pa u dashur te kryhet hapja/mbyllja e programit