Versioni 001.460 i Bilanc POS

13 Dhjetor, 2017
 • Shqip
 • English
 • – Te “Manaxho Faturat” ne modulin e POS, shfaqet vlera e ndare se sa ka paguar klienti me banke dhe sa
  kesh
  – Krijohet lidhja midis faturave ne modulin e POS me ato te gjeneruara ne Programin Bilanc. Keto
  fatura nuk mund te modifikohen nga perdoruesi pasi jane gjeneruar
  – Moduli i kartave te klientit integrohet ne Program Bilanc duke u hequr nga moduli i POS-it
  – Ne Faturen e Shitjes qe gjenerohet nga moduli i POS-it, te pershkrimi saj shtohet edhe emertimi i
  pikes se shitjes
  – Ofrohet mundesia per te identifikuar perdoruesin dhe kohen e modifikimit te nje kapaciteti
  – Shtohet funksionaliteti i Gjenerimit/Manaxhimi te numrave seriale
  – Shtohet raporti i ri Xhiro Ditore
  – Te raporti “Shitjet Sipas Oreve” shtohet kolona “Progresive Ore”