Versioni 001.484 i Bilanc POS

10 Korrik, 2018
 • Shqip
 • English
 • – Shtohet opsioni i krijimit te klientit direkt ne modulin e POS
  – Nga moduli i POS mund te regjistrohen Fatura tatimore
  – Vendoset agjenti i shitjes /manaxheri i produkteve gjate shitjes ne modulin e POS. Ne kete menyre ne
  fund te dites mund te shikohen shitjet e agjentit sipas produkteve
  – Mundesohet shitja me Fature tatimore me numer serial per shitjet me vlere mbi 40.000 Leke ne modulin
  e POS
  – Shtohet opsioni Edito si te ri per konfigurimin e perdrouesve
  – Shtohen te dhenat e kartes se klientit si ditelindje, tel, cel tek “Piket sipas Klienteve”
  – Ne modulin e POS per artikujt qe nuk kane gjendje, kasierit i shfaqet nje pershkrim qe artikulli nuk
  ka gjendje dhe jo diferenca e gjendjes se inventarit
  – Kufizohet sasia e nje artikulli ne shitje (paracaktohet nje sasi maksimale duke bllokuar shitjen me
  sasi me te madhe se ajo e paracaktuar)
  – Ne modulin e POS, klientet perfitojne pike ne blerjet me Karte Klienti edhe kur kane zbritje ne
  kartelen e tyre