Shitjet/Blerjet ne Programin Bilanc

 • Shqip
 • English
 • Moduli i shitjeve realizon regjistrimin e shitjeve ne disa monedha me TVSH ose jo. Nga ky modul mund te kalohet lehtesisht tek moduli i pagesave te faturave per te regjistruar likujdimet.

  Gjithashtu ky modul ofron disa funksionalitete specifike te Programit Bilanc  qe lehtesojne ndjeshem punen e perdoruesit.

  – Te rejat e Programit Bilanc per Shitjet

  • Krijimi automatik i llogarive gjate krijimit te nje klienti
  • Mundesi e krijimit te faturave te shitjes me artikuj inventari dhe sherbime ne te njejten fature.
  • Numer i palimituar nivelesh per cmimet e shitjes.
  • Shfaqja e situacionit te klientit gjate regjistrimit te dokumentit te shitjes te artikujve.
  • Printimi i situacionit te klientit ne faturen e shitjes.
  • Shfaqja per reference e cmimit kosto te artikujve gjate vendosjes se cmimeve te shitjes.
  • Ne rast regjistrimi dokumentesh me shume artikuj ju mund te ruani dokumentin here pas here dhe te vazhdoni punen me te.
  • Mundesi zbritje per artikull dhe ne total ne fatureShfaqja e informacionit (paguar ose jo) ne lidhje me pagesat per dokumentin e hapur.
  • Mundesi kerkimi te faturave te shitjes sipas klientit, magazines, artikujve, TVSH-se, monedhes etj.