Lidhja e Pagesave me Faturat ne Programin Bilanc

 • Shqip
 • English
 • Ky modul mundeson regjistrimin e arketime/pagesave te kliente/furitoreve per faturat e palikujduara te shitje/blerjeve.

  Gjithashtu ky modul ofron disa funksionalitete specifike te Programit Bilanc qe lehtesojne ndjeshem punen e perdoruesit.

  – Te rejat e Programit Bilanc per Pagesat e Faturave :

  • Shfaqja e gjithe listes se faturave te palikujduara te klient/furnitorit
  • Mundesi shlyerje te pjesshme te faturave ne çdo lloj monedhe.
  • Pagesat  mund te kryhen direkt nga arka, banka ose llogaria e klient/furnitorit.
  • Pavaresisht nga monedha e fatures pagesat mund te kryhen ne monedha te ndryshme.
  • Llogaritje automatike e humbje/fitimit nga kursi i i kembimit.
  • Sugjerim automatik i arkes/bankes qe eshte perdorur me se fundmi per te bere likujdimin e fatures se meparshme.
  • Mundesi editimi i nje dokumenti nga ambjenti i pagesave.