Grupimi i perdoruesve

 • Shqip
 • English
 • Moduli i “Grupimit te Perdoruesve” mundeson manaxhimin optimal te perdoruesve ne sistem. Per bizneset me nje numer
  te madh perdoruesish, ky modul ofron performance te larte te manaxhimit te punonjesve te hapur si perdorues ne sistem,
  shkurton kohe dhe sigurisht ul kostot ne drejtim te burimeve njerezore.

  Disa nga opsionet e ofruara jane:

  • Krijimin e nje grupi perdoruesish te cilet kane te njejtat te drejta ne sistem
  • Lidhjen e perdouesit tek nje grup i caktuar me te drejta te perbashketa, per shembull sapo krijohet nje
   perdorues i ri lidhet me nje grupim perdoruesish
  • Filtrimi / verifikimi per perdoruesit se tek cili grup ben pjese

  Nese shtimi i nje punonjesi te ri ne sistem duke krijuar te drejtat perkatese kerkonte kohen e dedikuar te nje punonjesi,
  tani mjafton te zgjidhet grupi ku ben pjese perdoruesi i ri dhe ai eshte i krijuar me te gjitha te drejtat e tij.