Moduli i SNRF

 • Shqip
 • English
 • Ne Programin Bilanc eshte zhvilluar Moduli i “Raportimit sipas SNRF/IFRS” me ane te se cilit nga programi mund te
  raportohet edhe sipas Standardeve te Raportimit Nderkombetar Financiar, SNRF.

  Raportet qe ofron ky modul sipas SNRF/IFRS jane:

  •  Pasqyra Financiare e Bilancit –> (PDF)
  •  Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve (PASH) –> (PDF) 
  •  Pasqyra e Flukseve Monetare (Cash Flow) –> (PDF) 

  Me ane Modulit te SNRF mundesohet nje raportim financiar efektiv per shoqerite qe jane pjese nje grupi
  nderkombetar. Ne kete rast Programi Bilanc ofron mundesine e raportimit financiar sipas legjislacionit fiskal ne
  Shqiperi por edhe mundesine e raportimit financiar sipas kerkeses se grupit te shoqerive te cilat jane pjese
  e nje shoqerie meme ne nje vend te huaj.