• Shqip
 • English
  • Libri i Shitjeve (PDF)
  • Libri i Blerjeve (PDF)
  • Bilanc Format (PDF)
  • Te ardhura shpenzime (PDF)
  • FDP-TVSH (PDF)
  • Bordero E-SIG 025/a (PDF)
  • Cash Flow (Metoda Direkte) (PDF)
  • Deklarimi i Kontributeve (Online) (PDF)