Versioni 001.247 i Bilanc Farmaci

19 Dhjetor, 2017
 • Shqip
 • English
 • – Kryhet likujdimi i kasierit sipas datave
  – Gjate shitjeve ne Farmaci POS mund te kerkohen artikujt me ane te Klasifikatorit 1
  – Likujdimi i kasierit, Gjenerimi i fatures permbledhese, etj kalojne si te drejta me vete per perdorues te caktuar
  – Krijohet lidhja midis faturave ne modulin e Farmacise me ato te gjeneruara ne Programin
  Bilanc. Keto fatura nuk mund te modifikohen nga perdoruesi pasi jane gjeneruar
  – “Shtohet opsioni “”Vendos Numrin Serial”” kur modifikohet Fature Shitje e gjeneruar nga POS
  Farmaci

  – Ofrohet mundesia e dergimit ne Kase vetem te Grup / Nengrup / Emertim i artikullit sipas
  zgjedhjes se perdoruesit
  – Tashme edhe te ambjentet “Manaxho Faturat” dhe “Likujdo Kasierin”, informacioni mund te
  renditet sipas kolonave
  – Te dokumenti i sistemimit te date-skadencave sugjerohen vetem artikujt me dateskadence
  BilancExpiration-337 Flori Farma ,Flori : Kerkese qe tek moduli i Farmacise te shtohet
  funksion
  i i pikeve ekstra sic e kemi ne modulin POS
  BilancExpiration-240
  Flori Farma – Kerkese qe te konfigurohen ne grup artikujt dhurate
  BilancExpiration-228 Genti Lezhe:Shitjen ne PharmacyPOS te mund ta kryej me njesine e dyte te
  artikullit