Versioni 001.275 i Bilanc Depo Farmaceutike

10 Korrik, 2018
 • Shqip
 • English
 • – Te Fatura e Blerjes te Gjendja me skadence jepet mundesia per te zgjedhur nje date skadence
  te caktuar te artikullit
  – Te Fatura e blerjes shfaqet edhe gjendja sipas date skadences pervec gjendjes totale
  – Shtohet edhe Fatura e blerjes si dokument qe mund te importohet me ane te modulit te Importit te
  dokumenteve
  – Te Porosia e Blerjes shfaqet edhe gjendja sipas date skadences te artikullit pervec gjendjes
  totale
  – Shtohet opsioni Vendos Qender Kosto pasi klikon me te djathten ne dokumentet Shitje/Blerje
  – Shtohet e drejta per te modifikuar ose jo te dhena specifike ne trupin e Fatures se Shitjes
  – Shtohet fusha e kodit te Furnitorit te moduli i ISKSH duke ndryshuar menyren e kerkimit te
  Furnitorit ne ISKSH. Nese ka kod te percaktuar, do te kerkohet njehere me kodin e furnitorit ne ISKSH,
  nese nuk gjendet rezultat do te kerkohet me emertimin e furnitorit
  – Ofrohet mundesia e dergimit ne Kase vetem te Grup / Nengrup / Emertim i artikullit sipas zgjedhjes
  se perdoruesit