Versioni 001.273 i Bilanc Farmaci

10 Korrik, 2018
 • Shqip
 • English
 • – Shtohet moduli “Pososise Automatike” ne modulin e Farmacise me funksionin baze “Furnizimin
  sipas nje skedulimi te paracaktuar”. Per kete gje konfigurohet Kapaciteti i artikujve per
  magazine dhe moduli gjeneron Porosi blerje automatike per aq artikuj sa eshte vendosur te
  kapaciteti
  – Shtohet edhe Fatura e blerjes si dokument qe mund te importohet me ane te modulit te Importit te
  dokumenteve
  – Te Manaxho faturat ne modulin e Farmacise shtohet kolona per vleren qe paguan pacienti per shitjet me rimbursim
  – Kur kryhet gjenerimi i fatures permbledhese ne modulin e Farmacise gjenerohen dy fatura, njera per Klient ISKSH per vleren qe paguan ISKSH dhe njera per Klient Pacient per vleren qe paguan pacienti
  – Ne kuponin e kases paraqitet ulja nese artikujt jane me zbritje apo me promocion, gjate shitjes
  – Shtohet opsioni “Edito si te ri” per konfigurimin e perdoruesve
  – Gjenerohet Nr. Serial automatik kur regjistrohet Fature shitje
  – Shtohet pershkrimi i gjate i artikullit si TAB me vete
  – Shtohet raporti “Shitjet sipas Oreve”
  – Kufizohet sasia e nje artikulli ne shitje (paracaktohet nje sasi maksimale duke bllokuar shitjen me sasi me te madhe se ajo e paracaktuar)
  – Shtohet opsioni Vendos Qender Kosto pasi klikon me te djathten ne dokumentet Shitje/Blerje