Versioni 001.368

20 Dhjetor, 2015
 • Shqip
 • English
  • Shtohet funksioni “Promocion i kushtezuar me sasi” ne POS
  • Te ambjenti “Menaxho Faturat” shtohet E drejta per ndyshimin e Klientit te fatures
  • Shtohet mundesi filtrimi me Furnitor dhe/ose Pike shitje tek manaxhimi i Parashikimit per furnizim
  • Shtohet kolona “Vlera me TVSH” te ambjenti “Manaxho Faturat”
  • Shtohet opsioni i likujdimit te kasierit sipas datave
  • Shtohet raporti “Shitjet sipas perdoruesve”
  • Shtohet raporti “Shitjet sipas pikave”
  • Ofrohet mundesia e printimit te kopjes jo tatimore ne kase
  • Shtohet kerkimi i faturave ne baze te kuponit fiskal
  • Printohet kupon fiskal manualisht edhe nese statusi i saj eshte “E derguar ne kase”
  • Shtohet tastiere numrash kur shkruhet barkodi i artikullit manualisht