Versioni 001.350

01 Qershor, 2015
 • Shqip
 • English
  • Ofrohet mundesia e shitjes nga kasieri ne disa fatura te ndryshme brenda nje ambjenti, ne menyre qe klienti mos te prese
  • Shtohet opsion per hapjen e Cashdrawer (sirtari i lekeve) pasi ruhet fatura ne POS
  • Shtohet mundesia e konvertimit te pikeve te fituara ne para
  • Shtohet opsion per lejimin e dhenies se cdo artikulli dhurate
  • Te Parashikimi i furnizimit shtohet filtri i Grupit te artikullit
  • Nuk lejon ruajtja e fatures nese perdoruesi ka aplikuar zbritje ne nje artikull qe eshte i perjashtuar nga zbritja
  • Shtohet butonin “Printo ne Kase Fiskale” te ambjenti “Manaxho Faturat”
  • Shfaqet permbledhja e xhiros/arketimeve kur shtypet “Info”
  • Shtohet e drejte per perdoruesit qe te kryejne kthim ne POS
  • Shtohet e drejte per perdoruesit qe te japin artikuj dhurate per klientet me karte
  • Realizohet sinkronizimi i promocioneve per pika te ndryshme (markete te ndryshme ne distance)