Versioni 008.057

06 Gusht, 2015
 • Shqip
 • English
 • – Ofrohet mundesia e promocionit te kushtezuar me sasi
  – Shtohet opsioni per shfaqjen e raporteve “Kartela e Artikullit” te paneli i kerkimit te tyre
  – Suporton regjistrim ne kasat fiskale ne Kosove sipas ligjit te ri te TVSH-se me 8% dhe 18%
  – Mundesohet qe Oferta e Shitjes te kete logo te ndryshme nga Fatura e Shitjes
  – Gjate kerkimit, Klientet/Furnitoret renditen sipas te ndryshuart te fundit
  – Shtohet Format Oferte Shitje me Garanci

  Raportet

  – Shtohet raporti: Shitjet 2D sipas Sasise Brenda Vendit / Eksport
  – Shtohet raport i ri mbi Marzhin per shitjet Brenda Vendit / Eksport
  – Pershtaten Librat e Blerjeve / Shitjeve sipas legjislacionit te ri ne Kosove
  – Tek raportet “Situacioni i Klienteve / Furnitoreve ne monedhe baze” dhe “Sipas monedhave” shtohet opsioni per te shfaqur Klientet / Furnitoret me gjendje zero
  – Ne raportin e “Shitjeve 2D sipas sasive Brenda Vendit/Export” shtohet vlera e shitjeve