Versioni 008.038

06 Maj, 2015
 • Shqip
 • English
 • – Shfaqet niveli i cmimit tek rezultati i kerkimit te Klienteve
  – Per Artikujt ne promocion – exporti ne excel shfaq edhe cmimin
  – Te kerkimi i dokumenteve te shitjes filtri i shkarkimit ne magazine shfaqet vetem nese lejohet shkarkimi i mevonshem
  – Jepet mundesia e bllokimit te shitjeve te klientet te cileve u ka perfunduar Afati i maturimit
  – Shtohen filtrat Agjent/Transportues te kerkimi i Porosive te Shitjes
  – Shtohen filtrat Agjent/Transportues te kerkimi i Faturave te Shitjes
  – Tek kerkimi i Porosise se shitjes shtohet Njesi sherbimi dhe grupohen disa filtra tek “Me teper”

  Raportet
  – Shtohet raporti: Shitje te pashkarkuara
  – Te raporti Situacioni i klienteve dhe Situacioni i klienteve sipas monedhave – renditja behet edhe sipas dates se shitjes e fundit
  – Te raporti “Regjistri Permbledhes i Shitjeve” renditja kryhet edhe me emer klienti
  – Tek raportet e Porosive te Shitjes shfaqet statusi