Versioni 008.038

06 Maj, 2015
  • Shqip
  • English
  • – Shfaqet niveli i cmimit tek rezultati i kerkimit te Klienteve
    – Per Artikujt ne promocion – exporti ne excel shfaq edhe cmimin
    – Te kerkimi i dokumenteve te shitjes filtri i shkarkimit ne magazine shfaqet vetem nese lejohet shkarkimi i mevonshem
    – Jepet mundesia e bllokimit te shitjeve te klientet te cileve u ka perfunduar Afati i maturimit
    – Shtohen filtrat Agjent/Transportues te kerkimi i Porosive te Shitjes
    – Shtohen filtrat Agjent/Transportues te kerkimi i Faturave te Shitjes
    – Tek kerkimi i Porosise se shitjes shtohet Njesi sherbimi dhe grupohen disa filtra tek “Me teper”

    Raportet
    – Shtohet raporti: Shitje te pashkarkuara
    – Te raporti Situacioni i klienteve dhe Situacioni i klienteve sipas monedhave – renditja behet edhe sipas dates se shitjes e fundit
    – Te raporti “Regjistri Permbledhes i Shitjeve” renditja kryhet edhe me emer klienti
    – Tek raportet e Porosive te Shitjes shfaqet statusi