Versioni 007.044

29 Prill, 2014
 • Shqip
 • English
 • – Shtohet modul i ri per krijimin e raporteve financiare te personalizuara (tek Bilanc Profesional)
  Keto raporte i krijon dhe percakton vete perdoruesi.

  – Shtohet menyra e pageses AutoKesh ne Fature Blerje

  – Ndryshon kontabilizimi i Blerjeve nga Importi dhe Fletes Doganore. Perdoret llogaria 375 per
  mallrat ne udhetim.

  – Shtohet modul i ri per krijimin e raporteve dinamike sipas kerkesave te
  klientit. (opsional tek Bilanc Profesional)

  – Shfaqen me shume detaje tek historiku i transaksioneve

  – Tek Kthimi i Shitjes shfaqet informacin mbi shitjen e fundit te artikullit per klientin e zgjedhur

  – Shtohet kerkimi me Kod 2 tek Levizja e Magazines

  Raportet
  – Shtohet raporti per formatin zyrtar “Blerjet mbi 500 Eur” (per Kosove)

  – Libri i Shitjes/Blerjes merr parasysh qytetin (nese ka) gjate eksportit ne Excel per tatimet

  – Shtohen 2 raporte per shikimin/printimin e cmimeve te shitjes sipas klasifikatoreve dhe grupimeve

  – Tek Inventari shtohet raporti Gjendja e Artikujve (me cmim shitje/kosto)

  – Shtohet raport Situacioni i klienteve (me limit detyrimi)