Versioni 007.022

06 Janar, 2014
 • Shqip
 • English
 • – Suportohet Ligji i ri i pagave

  – Suportohet llogaritja e kontributeve per punonjesit e vetepunesuar

  – Shtohet e drejte specifike e perdoruesit per kontrollin e inventarit

  – Shtohet filtri i vleres tek “Levizjet e llogarive”. Shfaqen edhe llogarite me teprica te
  meparshme dhe pa veprime per periudhen

  – Shfaq shitjet e X muajve te fundit te artikullit te zgjedhur ne Porosi Blerje (opsionale, e konfigurueshme)

  – Shtohet kolona shenime tek tabelat e artikujve ne dokumente (Opsionale)

  – Shfaqen totalet ne Oferte Shitje
  Raportet

  – Shtohet raporti Shitjet e Artikujve sipas Javeve (duhet aktivizuar)

  – Shtohet filtri i Furnitorit te kontraktuar tek raportet
  Levizjet e Inventarit,
  Levizjet e Inventarit me njesi 2 ,
  Levizjet e Inventarit sipas lloj dok,
  Levizjet e Inventarit per sistemime,

  – Shfaqet “Data e Shitjes se Fundit” tek raportet Situacioni i Klienteve
  dhe Situacioni i Klienteve sipas Monedhes

  – Shtohen filtrat e klasifikatoreve te artikullit tek regjistri analitik i ofertave
  edhe tek kartela e ofertave te artikullit