Versioni007.001

01 Janar, 2014
 • Shqip
 • English
 • – Mundesohet ndryshimi i llogarive te paracaktuara te sistemit

  Shtohet Qender Kosto 2

  – Programi kerkon Nr Serial te Fatures tatimore nese vlera e derguar
  ne Kase Fiskale kalon 20,000 Leke

  – Shtohet Fleta Doganore IM7 (Kosove)

  – Shtohet formati i numrave tek Printimi i Barkodeve i Avancuar

  – Shtohet opsioni “Shfaq Kartelen” (me “right-click”) gjate zgjedhjes se
  nje llogarie tek FK/MA/MP/DB/TB

  – Shtohet opsioni “Shfaq Kartelen” pas zgjedhjes se nje Klienti/Furnitori
  ne FS/FB dhe ne ambjentet e kerkimit te klient/furnitorit

  – Shtohen opsionet “Shfaq Ditarin” dhe “Shfaq Ditarin Analitik”
  pas zgjedhjes se nje Arke/Banke

  Raportet

  – Rritje e ndjeshme e performances ne raportet : “Levizjet e Llogarive” dhe “Gjendja e Llogarive”
  – Optimizim i eksportimit ne Excel te raporteve