Versioni 011.028

11 Qershor, 2018
 • Shqip
 • English
 • – Ne modulin e Bar Restorant shtohet e drejta per kamarierin per te modifikuar cmimin e shitjes
  – Ne Faturen e shitjes, kur vendos gabim te numri i dokumentit nje numer qe nuk ndodhet ne intervalin
  e numrave seriale, fatura nuk ruhet duke njoftuar perdoruesin
  – Te Porosia e Blerjes shfaqet edhe gjendja sipas date skadences te artikullit pervec gjendjes totale
  (Depo Farmaceutike)
  – Shtohet si e drejte me vete per perdoruesit mundesia per te modifikuar ose jo numrin e dokumentit,
  gjate regjistrimit te dokumenteve
  – Shtohen te dhenat e kartes se klientit si ditelindje, tel, cel tek Piket sipas Klienteve

  Raportet
  – Shtohet filtri i klientit tek raporti “Levizje Inventari sipas Llojit te Dokumenteve”. Per te
  kontrolluar kthimet