Versioni 011.026

22 Maj, 2018
 • Shqip
 • English
 • – Dokumentet Flete Hyrje dhe Flete Dalje te gjeneruara nga regjistrimi i Levizje Magazine, ndahen si
  te drejta me vete per perdoruesit
  – Ne momentin kur skanohet Artikulli ne Bilanc Mobile, automatikisht shtohet ne dokument me sasi 1
  – Perdoruesi mund te regjistroje Paguaj Fatura Furnitori vetem per Njesine e sherbimit ku ka te drejte
  – Shtohet opsioni i kerkimit me imazhe ne Porosine Web
  – Ne Bilanc Mobile Bar mund te hiqen artikujt nga porosite e derguara
  – Hiqen pyetjet “Deshironi te ruani ndryshimet” dhe “Deshironi te ruani faturen” duke shkurtuar kohen
  e mbylljes se nje fature (Bilanc Mobile Bar)
  – Ne modulin e POS per artikujt qe nuk kane gjendje, kasierit i shfaqet nje pershkrim qe artikulli nuk
  ka gjendje dhe jo diferenca e gjendjes se inventarit

  Raportet

  – Shtohet raporti “Verifikim Cmim Blerje /Cmim Blerje i Kontraktuar” per te pare dhe analizuar
  diferencat e cmimeve te blerjes/kostos
  – Te raporti “Te Ardhura / Shpenzime 2D” te shtohet filter per shfaqjen ose jo te grafikeve