Versioni 011.022

16 Prill, 2018
 • Shqip
 • English
 • – Shtohet Klasifikatori 6 te artikulli

  – Artikujt aset mund te modifikohen ne grup per normen dhe metoden e amortizimit ne panelin e kerkimit ne te majte

  – Ne Farmaci POS shtohet pershkrimi i gjate i artikullit si TAB me vete

  – Krijohen menu specifike per Bilanc, POS, Bar sipas konfigurimit, ne Bilanc Mobile

  – Kur regjistron Mandat Arketimi ne Bilanc Mobile, mundesohet shfaqja e te gjithe arkave te konfiguruara ne program, jo vetem ajo e pikes se shitjes te agjentit

  – Shtohet opsion i ri te Listepagesa, per regjistrimet e paradhenieve dhe llogaritjes se perqindjes per sindikate (legjislacioni Kosove)

  Raportet

  – Shtohet filtri “Qyteti” si filter kerkimi te raportet e Shitjeve dhe te Klienteve

  – Shtohet filter “Statusi i pageses” te raportet “Shitjet sipas Artikujve”, “Shitjet sipas Artikujve/Cmimeve”, “Shitjet sipas Artikujve me Njesi 2”