Versioni 010.078 i Programit Bilanc

27 Dhjetor, 2017
 • Shqip
 • English
 • – Tek Fatura e Shitjes/FB kur klikon tek linku i statusit te pageses (lart djathtas) suportohet likujdimi automatik
  – Nga moduli i POS mund te regjistrohen Fatura tatimore
  – Numri automatik i dokumenteve Arke-Banke mund te jete edhe mujor
  – Shtohet moduli i Importimit te shitjeve nga Pompat e karaburanteve/derivateve ne Kosove (kuponi qe gjenerohet nga pompa/kasa
  e karburantit importohet si Fature shitje ne Programin Bilanc)
  – Te Faturat e blerjes qe regjistrohen nga Bilanc Mobile plotesohen automatikisht Numri Serial i gjeneruar nga programi
  – Shtohet butoni “Xhiro e kamarierit me artikuj” te Manaxho Faturat ne modulin e Bar-Restorant