Versioni 010.074 i Programit Bilanc

13 Dhjetor, 2017
 • Shqip
 • English
 • – Shperndahet shuma e paguar te Merr Pagesa Klienti dhe Paguaj Fatura Furnitori
  – Regjistrohet Fatura e blerjes me ngarkese te kundert
  – Krijohet ambjent per shfaqjen e porosive ne guzhine
  – Gjate shitjeve ne Farmaci POS mund te kerkohen artikujt me ane te Klasifikatorit 1
  – Shfaqet totali i pages neto tek dokumenti i ListePageses (poshte dokumentit si te Flete Hyrje)
  – Ne Fauren e Shitjes qe gjenerohet nga moduli i POS-it te pershkrimi saj shtohet edhe emertimi i pikes se shitjes

  Raport
  – Shtohet “Kartela e Artikullit (me Shitjet e Pashkarkuara)”