Versioni 010.070 i Programit Bilanc

22 Nëntor, 2017
 • Shqip
 • English
 • – Te Manaxho Faturat ne modulin e POS, shfaqet vlera e ndare se sa ka paguar klienti me banke dhe sa kesh
  – Te drejtat e POS Farmaci (Likujdimi i kasierit, Gjenerimi i fatures permbledhese etj) kalojne si te drejta me vete per perdorues te caktuar
  – Kryhet likujdimi i kasierit sipas datave te Farmacia
  – Ne dokumentet e programit perdoruesi mund te ndryshoje TVSH per cdo artikull pavaresisht klases se TVSH qe eshte paracaktuar per artikullin
  – Shtohet “Pagesa mikse” tek moduli i Bar-Restorant
  – Shtohen kolonat “Piket Dhurate” te Menaxhimi i faturave dhe “Info e kamarierit”

  Raporte
  – Te raporti “Regjistri permbledhes i shitjeve” shtohet filter “Shitjet e pashkarkuara”.