Versioni 010.064

06 Nëntor, 2017
 • Shqip
 • English
 • Shtohet moduli i ri Inventar fizik ne Bilanc Mobile me funksione baze:
  a. Regjistrimi i inventarit fizik nga pajisje mobile
  b. Ndarja e inventareve fizik nepermjet statusve Ne proces dhe E mbyllur duke i dhene mundesi perdoruesit te vazhdoje me regjistrimin ne nje
  inventari ne proces apo per te mbyllur nje qe eshte ne proces
  c. Gjenerimi automatik i nje dokumenti Inventar Fizik ne program, ne momenentin qe perdoruesi mbyll nje inventar ne proces nga pajisja mobile

  • Shtohet ambjent per shikimin ne harte te vizitave te kryera nga agjentet e shitjes per Bilanc MobileShtohet funksioni “Klasifikim i klienteve sipas formes se pageses (cash apo banke)”
  • Mundesohet kufizimi i llogarive per perdorues specifik te programit (perdoruesi nuk ka akses ne llogarite e kufizuara dhe raportet ku mund te
   shikoje llogarite)
  • Shtohet opsioni i shfaqjes se Niveleve te cmimeve te shitjes per nje artikull kur klikon te cmimi ne nje Fature Shitje
  • Ngarkohen cmimet kosto automatikisht ne dokumentin e gjeneruar Inventar Fizik pas mbylljes nga perdoruesi ne Bilanc Mobile

  Raporte
  Shtohet raporti i ri Xhiro Ditore ne modulin e POS-it