Versioni 010.055

01 Tetor, 2017
 • Shqip
 • English
  • Tek Manaxhimi i promocioneve shtohet edhe ora e krijimit te promocionit
  • Gjate kerkimit ne raportet e Kontabilitetit ruhen filtrat e kerkimit te fundit
  • Azhornohet data e pageses se percaktuar per klientin (termat e pageses) per nje Fature shitje ne momentin qe ndryshohet data e Fatures se shitjes
  • Mundesohet printimi nga printeri e ri mobile VLine 12 (Bilanc Mobile)
  • Kur kalon ne fushen “data” ne cdo raport apo dokument, e gjithe fusha behet e selektueshme
  • Dokumenti Inventar fizik konfigurohet si e drejte me vete
  • Pasurohet me tej moduli Libraria Dixhitale duke u shtuar te te gjitha dokumentet e programit

  Raporte

  • Shtohet filtri Nipt te raportet e Shitjes dhe te Klientit
  • Shtohet raport dinamik”Raport i zbritjeve vetem per artikujt me promocion”