Versioni 010.050

14 Shtator, 2017
 • Shqip
 • English
  • Ndryshim grafik i filtrave te raporteve te cilat grupohen ne baze te funksionit, psh sipas filtrave qe
   i perkasin Artikujve, Klienteve, Dokumenteve etj
  • Shtohet opsioni i uljes se sasise se artikujve pasi eshte derguar porosia ne modulin e Bar-it
  • Shtohet e drejta per te modifikuar ose jo te dhena specifike ne trupin e Fatures se Shitjes (Depo Farmaceutike)
  • Shtohen te drejta specifike per modifikimin e statusit te Porosise se shitjes
  • Mundesohet llogaritja e pikeve me presje te fituara nga moduli i Kartave te klientit
  • Mundesohet rrumbullakimi ne kase fiskale i pikeve te fituara nga moduli i Kartave te klientit

  Raporte

  • Shtohet raporti i ri dinamik “Analiza konsumi me periudha”
  • Shtohet filtri “Lloj Dokumenti” te raporti i kontabilitetit “Gjendja e Llogarive”