Versioni 010.049

11 Shtator, 2017
 • Shqip
 • English
 • – Mund te ndryshohen data/njesia ne Fature Blerje / Flete Hyrje / Flete Dalje(edhe kur ka mallra)
  – Shtohet e drejta “Importo te dhenat nga exceli” per ata perdorues qe kane te drejten e exportit
  – Shtohet nje ambjent per shfaqjen e promocioneve qe ndikohen kur ndryshohen cmimet tek edito cmimet e shitjes me nje nivel.
  – Aktivizohet opsioni “Shfaq situacionin e klientit” ne fund te fatures se shitjes
  – Shtohet lloji i kontrates te manaxhimi i punjesve:
  E pa caktuar (default)
  Me kohe te pjeseshme (part-time)
  Me kohe te plote (full-time)

  Raporte:
  – Shtohet opsioni per te krijuar nje raport dinamik duke u bazuar tek te drejtat specike qe ka perdoruesi
  – Tek raporti dinamik per zbritjet ne POS shtohet nje kolone me shenimet e artikullit kur behet shitje ne POS
  – Tek Raporti Shitjet sipas Artikujve ne Modulin e Bar-it shtohet Kamarieri i Porosise