Versioni 010.041 i Programit Bilanc

20 Korrik, 2017
 • Shqip
 • English
 • – Shtohet opsioni i pageses “Auto me Banke” ne Faturen e Shitjes, ku bankat sugjerohen ne varesi te monedhes se zgjedhur dhe ne varesi te te drejtave te perdoruesit per monedhat/bankat
  – Shtohet mundesia e regjistrimit te komisionit ne dokumentet e shitjes i cili mund te jete i ndryshem nga komisioni kontraktual me agjentin, ne kete menyre ruhet historiku i komisioneve per cdo shitje dhe vlera ne total
  – Shtohet mundesia e dergimit te vleres finale pas zbritjes, ne kase fiskale
  – Moduli i Amortizimit kalon tek versioni Standard ndersa Moduli i Listepageses tek versioni Profesional
  – Per Depot Farmaceutike, ofrohet lidhja Porosi Shitje – Fature Shitje edhe per elementet e date skadences dhe serise se artikullit
  – Ofrohet mundesia qe Fleta e Garancise te jene me te drejta specifike sipas perdoruesit

  Raporte:
  Shtohet raporti i ri: “Diferenca Porosi/Faturime 2”