Versioni 010.037 i Programit Bilanc

10 Korrik, 2017
 • Shqip
 • English
 • – Pershtatet Libri i Shitjes sipas formatit te ri te kerkuar nga Drejtoria e Tatimeve per pasqyrimin e shkalles se reduktuar te Tvsh-se ne 6% per njesite e akomoduese (Ligji nr. 71/2017, date 27/04/2017)
  – Pershtatet Libri i Blerjes sipas formatit te ri te kerkuar nga Drejtoria e Tatimeve per pasqyrimin e shkalles se reduktuar te Tvsh-se ne 6% per njesite e akomoduese (Ligji nr. 71/2017, date 27/04/2017)
  – Pershtatet formular i FDP-se se TVSH-se sipas formatit te ri te kerkuar nga Drejtoria e Tatimeve per pasqyrimin e shkalles se reduktuar te Tvsh-se ne 6% per njesite e akomoduese (Ligji nr. 71/2017, date 27/04/2017)
  – Per Depot Farmaceutike, shtohet fusha e kodit te Furnitorit te moduli i ISKSH duke ndryshuar menyren e kerkimit te Furnitorit ne ISKSH. Nese ka kod te percaktuar, do te kerkohet njehere me kodin e furnitorit ne ISKSH, nese nuk gjendet rezultat do te kerkohet me emertimin e furnitorit
  – Per Modulin e Bar Restorantit, ofrohet qe tek fatura e printuar, ora e fatures te jete ora e printimit te porosise dhe jo ora e hapjes se tavolines per cdo porosi
  – Shtohet opsioni i aktivizimit te se drejtes per kamarierin per te kryer likujdimin ne program