Versioni 010.034 i Programit Bilanc

30 Qershor, 2017
 • Shqip
 • English
 • – Pasurim i modulit Fleta e Garancise me funksione:

  • Mundesohet modifikimi i Nr. Serial te artikujve te shitur me garaci te ambjenti Fletet e Garancive
  • Shtohen filtrat Periudha e Garancise dhe Termat e garancise te kerkimi i artikujve

  – Per artikujt e shtuar ne nje Flete hyrje per te cilet perdoret Cmimi i blerjes se kontraktuar, merret ne konsiderate edhe zbritja e kontraktuar e vendosur tek Kartela e Artikullit
  – Te Flete Kontabel, kur zerohen llogarite, perdoruesi mund te zgjedhe daten e kryerjes se veprimit. Mund te zgjedhe daten e dokumentit ose nje date tjeter te fundit deri te e cila do te kryeje zerimin
  – Mundesohet shtimi automatik i Nr. Serial te faturave te shitjes te regjistruara ne Bilanc nga Bilanc Mobile Sales.
  – Shtohet opsioni qe Printimi i Barkodeve nga programi te jete me te drejte perdoruesi
  – Kur ruhet nje Fature Blerje/Shitje me afat pagese ndryshe nga ai i percaktuar te Furnitor/Klient, programi njofton perdoruesin per kete gje