Versioni 010.028 i Programit Bilanc

10 Qershor, 2017
 • Shqip
 • English
 • – Aplikohen ndryshimet e pages minimale (24,000) dhe maksimale (105,850) te Moduli i Listepageses
  – Pas gjenerimit te Fatures permbledhese, ne pershkrimin e saj shfaqet numri i kuponave te leshuara gjate nje dite nga moduli i POS-it
  – Tek Moduli i Bar Restorantit, shtohet numri i tavolines te porosia e kamarierit
  – Tek Moduli i Bar Restorantit, shtohet format fature permbledhese qe permban recepturat
  – Shtohet opsioni i konfigurimit te pikeve ekstra per disa artikuj te moduli i Farmacise
  – Optimizohet moduli Fleta e Garancise duke mundesuar sinkronizimin ne versionin Bilanc POS Distributed (per bizneset me disa pika shitje)
  – Kur mbyll faturen programi nuk pyet per Faturen permbledhese por printon ose ne kase ose ne printer sipas rastit
  – Te moduli i Farmaci POS shfaqet edhe cmimi i blerjes se fundit me TVSH
  – Shtohet filter kerkimi per ndermarrje te ambjenti “Konfiguro ndermarrje”.
  – Mundesohet ndarja e artikujve sipas grupit ne formatet e Faturave te Shitjes, Levizjes se Magazines. Kjo ndarje lehteson proceduren e pergatitjes, ngarkim-shkarkim apo numerimin e artikujve