Versioni 010.026 i Programit Bilanc

27 Maj, 2017
 • Shqip
 • English
 • – Shtohet opsioni i vendosjes se Dates se deklarimit per dokumentet tek FDP e TVSH Shqiperi dhe tek FDP e TVSH Kosove
  – Shtohet opsioni i vendosjes se Dates se deklarimit per dokumentet Blerjes Shqiperi dhe Kosove (per shembull kur nje Fature Blerje ka daten Maj por mberrin ne Qershor per t’u regjistruar, perdoruesi percakton qe data e deklarimit te dokumentit do te jete Qershor)
  – Shtohet Nr. i tavolines dhe emri i kamarierit te kuponi tatimor te moduli i Bar-Restorant
  – Pas kthimit se nje artikulli me garanci, ne formatin e printuar te Fletes se Garancise shfaqet edhe produkti i kthyer

  Raporte
  – Shtohet filter per veprimet e periudhes te raporti “Ditari i Bankes”
  – Shtohet filtri “Shfaq sasite zero” ne raportin “Gjendja e artikujve” i cili shfaq edhe artikuj pa gjendje ne nje date te caktuar