Versioni 010.024 i Programit Bilanc

10 Maj, 2017
 • Shqip
 • English
 • – Shtohet funksionaliteti i Gjenerimit/Manaxhimi te numrave seriale ne modulint e POS-it
  – Shtohet opsioni Kthim Blerje ne Bilanc Mobile
  – Gjate regjistrimit te dokumentit Kthim Blerje ne Bilanc Mobile, shfaqet edhe gjendja e artikullit
  – Te Flete Garancia shtohet fusha Koment
  – Shtohet opsioni i vendosjes se zbritjes duke u nisur nga percaktimi i cmimit final te ofruar. Per shembull, nese cmimi eshte 10, perdoruesi me ane te komandes “Vendos cmimin nga Cmimi Final” percakton cmimin 8 dhe programi llogarit automatikisht zbritjen e ofruar 25%
  – Shtohet mundesia e ndryshimit te password-it nga perdoruesi, ne Bilanc Mobile
  – Shtohet format i ri “Oferte Shitje” me imazhe

  Raporte

  – Te “Gjendja e magazines me cmim shitjeje” mundesohet renditja sipas Kodit, Pershkrimit dhe Sasise
  – Te raporti “Shitjet Sipas Oreve” ne modulin e POS-it shtohet kolona “Progresive Ore”