Versioni 010.022 i Programit Bilanc

28 Prill, 2017
 • Shqip
 • English
 • – Tek Moduli i Bar Restorantit, mundesohet te identifikohen Perberesit dhe Elementet Shtese ne Porosine e kamarierit per kuzhinen
  – Nuk lejohet dublikimi i artikujve ekstra tek konfigurimi i recepturave te artikullit
  – Mundesohet shfaqja e recepturave te porosia e kamarierit ne modulin e Bar-Restorant
  – Shtohet ambjentit per konfigurimin e artikujve me recepture kur shtohen ne shporte ne Bilanc Mobile Bar
  – Shtohet ambjenti i Konfigurimit te Recepturave te Artikullit ne modulin e Bar-Restorant
  – Shtohet filtri “Shfaq vetem aktivet” te ambjenti Fletet e Garancive
  – Tek Platforma Porosia Web, poshte fushes se kerkimit (search) shtohet filtri “Vetem artikujt e rinj”
  – Tek Platforma Porosia Web, ofrohet mundesia te shfaqet lista e artikujve te porositur por qe nuk jane gjendje per momentin

  Raporte
  Shtohet raporti dinamik: Vizitat sipas agjenteve / oreve