Versioni 010.010 i Programit Bilanc

10 Mars, 2017
 • Shqip
 • English
 • – Shtohet mundesia e pageses me keste ne banke te moduli i POS-it
  – Mundesohet editimi i cmimeve te shitjes dhe te blerjes ne te njejten dritare
  – Shtohet mundesia e vendosjes se me shume se nje perdoruesi per agjentet e shitjes
  – Data e “Flete Hyrje” te “Fleta Doganore” plotesohet automatikisht nga te dhenat e regjistruara te “Fature Blerje nga Importi”
  – Totali i takses dinamike tek “Artikuj” plotesohet automatikisht pasi vendosen taksat analitike tek fusha “taksa dinamike”
  – Te Levizje Magazine ofrohet mundesia e grupimit te artikujve te njejte ne nje rresht duke llogaritur sasine totale, pasi kalohen ne skaner
  – Shtohet butoni “Prano me kod” tek Levizje Magazine i cili hap panelin per te skanuar artikujt me kod
  – Shtohet ikona per butonin qe shfaq raportet

  Raporte
  – Shtohet raporti “Blerjet sipas Artikujve/Çmimeve”
  – Te raporti ne Bilanc Mobile “Informacion mbi Artikullin” shfaqet inventari sipas Magazinave edhe inventari ne total
  – Shtohen filtrat Grup/Nengrup per raportet dinamike:
  Shitje Artikuj (Hyrje Dalje Stoku) Sipas Vleres/ Muaj
  Shitje Artikuj (Hyrje Dalje Stoku) Sipas Sasise/ Muaj