Versioni 010.008

21 Shkurt, 2017
 • Shqip
 • English
 • – Tek paneli i kerkimit, per “Fletet Doganore” shtohen filtrat e“Njesi Sherbimi”, “Furnitorit” dhe “Artikulli”
  – Te “Flete Doganore” shtohet ambjenti i konfigurimit te Taksave Dinamike me ane te se cilave shpenzimet e transportit mund te kreditojne direkt furnitorin
  – Tek “Marrje Pagesa Klienti” shtohet si kolone “Agjenti i shitjes se klientit” dhe “Agjent shitje ne dokument”
  – Ne menune kryesore shtohen butona per Preferencat e ndermarrjes dhe Preferencat lokale
  – Lejohet “Kthim Shitje” tek POS, ne rastin kur fatura ka vetem artikullin e kthyer.
  – Krijohet nje ambjent per shfaqjen e detajeve ndermjet “Taksave Dinamike” dhe taksave qe shfaqen ne tabelen e artikujve
  – Ofrohet mundesia qe numri i dokumentit ne “Fature Blerje” te jete i njepasnjeshem per cdo njesi sherbimi
  – Ofrohet mundesia qe data, nr. i fatures dhe numri serial i vendosur ne “Fature Blerje nga Importi” te plotesohet automatikisht dhe ne “Flete Doganore”
  – Te dokumenti “Flete Doganore” sugjerohet automatikisht “Magazina” qe eshte prekur tek “Fature Blerje nga Importi”

  Raporte:
  – Shtohet si filter kerkimi “Agjent shitje ne dokument” te raporti “Klient -Faturime /pagesa”