Versioni 010.005

07 Janar, 2017
 • Shqip
 • English
 • – Te Moduli i Bar- Restorantit, tek porosia qe i printohet banakut ofrohet mundesia te dalin dhe recepturat per artikujt e perbere
  – Ofrohet mundesia te dergohen me email dokumentet: “Kthim Fature Shitje”,” Fature Blerje”, “Porosi Blerje”, “Kthim Fature Blerje”
  – Shtohet opsioni qe te Fleta Doganore, per artikuj specifik taksa te llogaritet sipas koeficientit te paracaktuar te Kartela e Artikullit-> Taksa Doganore
  – Ne cdo dokument te programit cmimi llogaritet automatikisht pasi vendos vleren fundore dhe zbritjen e artikullit perkates
  – Ofrohet mundesia te shfaqet “Pershkrimi i gjate i artikullit” te POS
  – Shtohet kolona “Shenime” tek shitja ne POS
  – Te paneli i kerkimit per Klientet, shtohet filtri per kerkim Zona dhe Nenzona

  Raporte:
  – U shtua filtri “Asete” tek “Raporti Blerjet sipas Artikullit”
  – Shtohet filtri “Klasifikatori 3” te “Shitjet sipas Artikujve”
  – Te raportet e “Klientit” perdoruesi mund te kerkoje me ane te filtrit Zona/Nenzona
  – U shtua si filter kerkimi “Zona e shitjes se klientit’ tek raporti “Regjistri permbledhes i shitjeve”