Versioni 009.060

22 Dhjetor, 2016
 • Shqip
 • English
 • – Shfaqen “Faturat e Papagura” ne Bilanc Mobile
  – Ne Faturat e Blerjes te cilat regjistrohen ne Bilanc Mobile shfaqet mundesia e vendosjes se cmimeve te blerjes
  – Me ane te modulit “Libraria Dixhitale”, imazhet e artikullit edhe ne Modulin e POS.
  – Me ane te modulit “Libraria Dixhitale”, mund te shfaqen imazhet e artikujve ne ambientin e kontrollit te inventarit
  – Dokumentat e kriijuara nga procesi i Likuidimit apo Gjenerimit, si “Fature Shitje”, “Mandat Arketimi” dhe “Depozite Bankare” lene gjurme te “Historiku i Transaksioneve”
  – Tashme edhe te ambjentet “Manaxho Faturat” dhe “Likujdo Kasierin”, informacioni mund te renditet sipas kolonave

  Raporte:

  – Optimizohet “Libri i Shitjeve” dhe “Libri i Blerjeve” sipas muajve per Shqiperine ne baze te formatit te fundit.
  – Ofrohet raporti “Libri I Blerjese sipas Muajve” per Kosoven
  – Shtohet kodi i artikullit tek Raporti : “Shitjet Sipas Artikujve Sipas Muajve”
  – Me ane te modulit Libraria Dixhitale, ju ofrohet mundesia te shfaqen imazhet e artikujve te Raportet: “Gjendja e Magazines”, “Shitjet sipas Artikujve”, “Shitjet e Artikujve sipas Javeve”, “Shitjet sipas Klienteve”, “Artikujt e Pashitur”
  – Te raporti “Situacioni i Furnitoreve/ Maturimet” shtohen filtrat Date blerje e fundit dhe Afati i pageses
  – Optimizohen te drejtat e perdoruesve te cilet kane te drejte te modifikojne vetem Transportuesin dhe Shenimet pas ruajtjes te Fature Shitje dhe Porosi Shitje