Versioni 009.049

25 Tetor, 2016
 • Shqip
 • English
 • – Shtohet date fillimi dhe date mbarimi te Kontratat e punonjesve (Burimet Njerezore)
  – Te Fleta Doganore, shtohet opsioni “Mbush sasite automatikisht” per rreshtat e zgjedhur ose te gjithe
  – Shtohet koncepti i Prioritetit te moduli i Promocionit, me funksion baze:
  Perdoruesi mund te konfiguroje prioritetin e promocionit (Te Ulet, Te Mesem, Te Larte) ku nese nje artikull ndodhet ne 2-3 promocione per nje periudhe, cmimi i aplikuar do te jete ai i promocionit me prioritet me te larte
  – Mundesohet mbyllja e kases direkt nga programi per kasat PKP dhe BNT (shmanget mbyllja manuale kases)

  Raporte:
  – Te raporti “Porosi Shitje – Regjistri Analitik i Porosive” filtrohet me date dorezimi dhe per statusin e porosise “E Hapur”
  – Shtohet filter Agjenti tek raportet “Klient -Situacioni i Klienteve” dhe “Situacioni i Klienteve sipas Monedhave”
  – Realizohet Raporti Dinamik: Litrat e karburantit sipas Targave/Departamenteve