Versioni 009.048

11 Tetor, 2016
 • Shqip
 • English
 • – Shtohet mundesia e likujdimit te kasiereve sipas datave, tek Moduli i POS
  – Te sugjerimi i artikujve ne “Porosi Shitje” dhe “Oferte Shitje”, shfaqet jo vetem pershkrimi i artikujve por edhe gjendja e tyre
  – Import/Eksport: Importi i Avancuar
  – Nuk lejohet cmimi negativ te “Porosi Blerje”
  – Ofrohet copy-paste nga njera ndermarrje tek tjetra per kontrollin e inventarit te artikujve
  – Ofrohet mundesia te preken “Qendrat e Kostos” ne dokumentat “Merr Pagesa Klienti” dhe “Paguaj Fatura Furnitori”

  Raporte
  – Pershaten Librat e Shitjes dhe te Blerjes per Kosoven sipas ndryshimeve ne legjislacionin Kosoves
  – Te raporti “Kartela e Asetit” shtohet filter Njesi Sherbimi
  – Shtohet filtrit sipas periudhes te raporti “PASH Format 1” (formati i raportit Para 2016)
  – Ofrohet mundesia te shfaqet kolona me kodin 2 te “Raporti Inventare – Analize konsumi”
  – Tek FDP TVSH per legjislacionin Shqiptar llogaritet TVSH e mbartur nga muaji i kaluar